Login
Faculty of Textile Engineering Research

National Activities | Ft.Tul.cz

Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK)

The non-profit organization ATOK brings together legal and natural persons from textile areas to promote their competitiveness. ATOK represents and defends interests of its members in relation to state and non-state enterprises in the Czech Republic, EU and abroad.

www.atok.cz

The Cluster of Technical Textiles (CLUTEX)

CLUTEX was founded in 2006 to promote the development of the regional textile industry. The cluster represents the manufacturers of most of branches of the textile and clothing industry, important representatives of suppliers and customers, and research organizations. The main priority of CLUTEX is to ensure the development of cooperation in marketing, continuing education, management and sharing information on the basis of applied research and development.

www.clutex.cz

Czech Technology Platform for Textiles (CTPT)

ČTPT byla založena v roce 2007 jako volné a otevřené sdružení českých textilních a oděvních firem, výzkumných ústavů a škol. Úkolem platformy je podpora aktivit organizací působících ve prospěch rozvoje TOP v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

www.ctpt.cz