Přihlásit
Fakultní novinky
  • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
  • Fulbrightova stipendia 2023/2024
  • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
  • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Dodatečný zápis do prvního ročníku studia

Pro uchazeče přijaté ke studiu v bakalářských a navazujících studijních programech FT, kteří se nemohli dostavit k zápisu do studia v řádném termínu, je náhradní datum zápisu :

Středa 15.září v 11:00 hod

posluchárně B5 – budova B,  3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1 (areál TUL Husova)

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, nezapomeňte na respirátor nebo roušku.

Při zápisu je nutné podat a zaplatit v hotovosti žádost o studentskou kartu (ISIC za 270,-Kč - pouze pro prezenční studenty, TUL karta s čipem za 140,-Kč nebo TUL karta bez čipu zdarma - všichni studenti).  

Budou Vám poskytnuty potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému a jednotné evidence studentů v IS/STAG. Dle zákona se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Zapsat do studia může studenta i zástupce vybavený úředně ověřenou plnou mocí.

Žádost o ubytování na kolejích – podává se elektronicky – informace najdete na webových stránkách Kolejí a menz:

https://koleje.tul.cz/

 Uchazeči - cizinci, kteří dosud nedoložili studijnímu oddělení platnou Nostrifikaci a certifikát znalosti českého jazyka B2, mohou být do studia podmínečně zapsáni. V souvislosti s rozhodnutím MŠMT z 03/2021 o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci je stanovena lhůta pro předložení výše uvedených dokladů do 90 dnů ode dne zápisu do studia, nejpozději do 30.11.2021. Nebude-li Nostrifikace do tohoto data doložena, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb., bude takto zapsanému studentovi studium ukončeno.


3. 9. 2021