Přihlásit
Fakultní novinky
 • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
 • Fulbrightova stipendia 2023/2024
 • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
 • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření

POKYNY PRO ABSOLVENTY A HOSTY (HYGIENICKÁ OPATŘENÍ)

pro učastníky

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ FT TUL

 pátek 24. září 2021 v aule Technické univerzity v Liberci
(budova G, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za následujících hygienických opatření:

 • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou a dodržovat opatření týkající se ochrany dýchacích cest a další platná hygienická pravidla. 

V průběhu slavnostního obřadu však zakrytí úst a nosu absolventů a předsednictva nebude vyžadováno.

 • současně je nutné mít splněnu jednu z následujících podmínek doloženou potvrzením nebo dokladem, případně aplikaci TEČKA v telefonu:
  • Platný negativní test na covid (AG ne starší 72 hodin / PCR ne starší 7 dní)
  • prodělání COVID‐19, kdy od diagnózy uplynulo nanejvýš 180 dní,
  • aplikace první dávky očkování před alespoň 22 dny (platí 90 dnů, po druhé dávce pak 9 měsíců).

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e‐mail nebo listinná podoba potvrzení o negativním výsledku testu. Potvrzení bude kontrolováno před zahájením slavnostních promocí odpovědným pracovníkem fakulty. 

 • Počet rodinných příslušníků není omezen. I pro ně platí výše uvedená podmínka doložení testu/prodělání COVID‐19/očkování, navíc jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu slavnostního promočního aktu.
 • Osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude umožněn vstup do auly.

Děkujeme za dodržování všech pokynů

 

V Liberci dne 20. září 2021

doc. Ing.  Vladimír Bajzík, Ph.D. v.r.
děkan

 


21. 9. 2021