Přihlásit
Fakultní novinky
  • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
  • Fulbrightova stipendia 2023/2024
  • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
  • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 pátek  24. září 2021

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
 

11:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
TEXTILNÍ MARKETING
navazující studijní obor PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
ŘÍZENÍ JAKOSTI
navazující studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ


13:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
TEXTILE AND FASHION DESIGN
navazující studijní obor ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY
NONWOVEN AND NANOMATERIALS
navazující studijní program
specializace
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ
Netkané textilie a nanovlákenné materiály
Oděvní technologie a materiály
Textilní technologie a materiály
navazující studijní program
specializace
TEXTILE ENGINEERING
Nonwovens and Nanofiber Materials


Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.

Hygienická opatření naleznete zde.
 


21. 9. 2021