Přihlásit
Fakultní novinky
  • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
  • Fulbrightova stipendia 2023/2024
  • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
  • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků

Výuka v zimním semestru 2021/2022 pro prezenční formu studia začíná ve středu 29.9.2021 podle rozvrhů (v pondělí 27.9.2021 je vyhlášeno Rektorské volno a v úterý 28.9. je státní svátek).

Výuka kombinované formy studia bude probíhat podle harmonogramu výuky a rozvrhů zveřejněných na webových stránkách FT:

 http://www.ft.tul.cz/studenti/bakalarske-a-navazujici-magisterske-studium/rozvrhy-pro-kombinovane-studium

IMATRIKULACE

prvních ročníků bakalářského prezenčního studia se koná

v pátek 1.10.2021 v aule budovy G - areál Husova

v 10:00 hodin.

Studenti se dostaví ve vhodném slavnostním oblečení hodinu před začátkem akce v 9:00 hodin před aulu. Imatrikulace je pro studenty povinná, na výukové bloky od 8:50 do 12:10 je proto vyhlášeno děkanské volno (bakaláři-prezenční studium-první ročník).

Přihlížející hosté budou do sálu vpuštěni 10 minut před začátkem akce.


22. 9. 2021