Přihlásit

Promoce | Ft.Tul.cz

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

středa 29. června 2022

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 

11:00 hod
bakalářské studium

 13:00 hod
magisterské navazující studium
doktorské studium


Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.