Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2021/2022 - leden/únor

Termín přihlášení k SZZ do 7. 1. 2022
Termín odevzdání BP/DP do 7. 1. 2022
Termín plnění studijních povinností do 7. 1. 2022
Termín konání SZZ 17. 1. 2022 - 4. 2. 2022
Termín konání promocí 14. 2. 2022 - 18. 2. 2022

 

Termín SZZ pro letní semestr 2021/2022 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 16. 5. 2022
Termín odevzdání BP/DP do 16. 5. 2022
Termín plnění studijních povinností do 26. 5. 2022
Termín konání SZZ 30. 5. 2022 - 17. 6. 2022
Termín konání promocí 29. 6. 2022

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Komise pro státní závěrečné zkoušky (červen 2022)
  1. BSP NAV TON ˆ 20.5.2022
  2. BSP TM ˆ 20.5.2022
  3. BSP TTMN (PTT) ˆ 20.5.2022
  4. BSP TTMN (TNT, NTT) + NMP NTN, NNM, NNMA ˆ 20.5.2022
  5. BSP VO VOMO + NSP OTM OTE ˆ 20.5.2022
  6. NMP PI ˆ 20.5.2022

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.