Přihlásit

Garanti praxí

Textilní marketing   doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
Výroba oděvů a technické konfekce   prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Projektování a tvorba textilií Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Netkané textilie a nanovlákna Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Návrhářství   Ing. Renata Štorová, CSc.