Přihlásit

(MgA.) Design – textil, oděv, sklo, šperk | Ft.Tul.cz

Přijímací řízení - 2.kolo - je otevřeno od: 5.4.2022
Přihlášky je možné podávat do: 31.7.2022
Talentová přijímací zkouška : 2.8.2022

Do tohoto studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledku talentové přijímací zkoušky, která se bude konat 2.srpna 2022. Přesné informace k průběhu zkoušky budou upřesněny v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách fakulty a uchazeči o nich budou informováni e-mailem.

Dotazy a připomínky řešte na kontaktu: lenka.nevyhostena@tul.cz, tel.: +420 48 535 3239

 

Části talentové zkoušky, předložené předem v digitální podobě:
 • autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné práce předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
 • vize o svém kvalifikačním rozvoji
 • odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci - portfolio a vize - bude zveřejněn v dostatečném předstihu zde.
Talentová zkouška:
 • prezentace portfolia
 • představení vize
 • ústní pohovor
 • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem
Způsob hodnocení, maximální počet bodů za jednotlivé části talentové zkoušky (hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na):
 • prezentaci portfolia (hodnocení 0-50 bodů)
 • vize (hodnocení 0-30 bodů)
 • ústní pohovor (hodnocení 0-20 bodů)
 • maximální možný počet získaných bodů: 100
 • minimální počet bodů pro přijetí: 70
Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:
 • na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky
 • v případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

 

Cíle studia, studijní předměty: Prezenční

Prezentace: Prezentace DOD, FB KDE, Instagram KDE