Přihlásit

Podmínky pro vystavující | Ft.Tul.cz

Galerie je využívána pro výstavy prací studentů TUL KDE, studentských prací výtvarných škol podobného zaměření, pedagogů, absolventů a výtvarníků.

- Pojištění vystavených exponátů je řešeno v rámci pojištění a bezpečnostního zajištění celé budovy.
- Pohoštění neposkytujeme (vystavující si mohou zajistit dle vlastních možností).

TIŠTĚNÁ PROPAGACE

- Plakáty: 1 plakát 1000×1000 mm, umístěn na vývěsní tabuli před galerií.
                 1 plakát A2 420×594 mm, umístěn vedle hlavního vstupu do galerie.
                 2–3 plakáty A2 420×594 mm, umístěny na TUL Katedře designu v budově B a v menze.
 
  Nezbytné info na plakát v případě, že si grafickou úpravu budete dělat sami zašleme.
  Plakáty vytiskneme.
  Plakáty po městě nevylepujeme.

- Pozvánky: Cca 60 ks pozvánek, rozměr DL 100×210 mm nebo A5 148×210 mm.
                     Vytiskneme pouze jednostranné pozvánky!

  Nezbytné info na pozvánky v případě, že si grafickou úpravu bude dělat sami zašleme.
  V tištěné formě distribuujeme jen podle vlastního adresáře, ostatní elektronicky.

- Tisková zpráva: je vhodná a media ji vyžadují.