Přihlásit

Rozvrhy pro Kombinované studium | Ft.Tul.cz

Je v přípravě NOVÝ rozvrhNOVÝ harmonogram výuky na akademický rok 22/23, který zohlední plánované šetření energiemi.

Aktuální pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské studium

 


Navazující magisterské studium (Textilní inženýrství)

 


Navazující magisterské studium (Průmyslové inženýrství)